1 de mayo de 2016

Que las ilusiones de los electores no sean efímeras.


 
[UC / de "En aquesta illa tan pobra" (1976) / Ver más]

[Columna de opinión / José Carlos Rosales]
[Granada Hoy, 26 de febrero de 2012]


(Els Catarres / Ver más)


Des que no hi ha eleccions

Des que no hi ha eleccions,
sa gent pareix que va trista,
que no es fan reunions
ni es veu cap propagandista,
i es que vol sentir sermons
ha d'anar camí de missa.
D'aquest partit n'hi ha molts:
tothom és socialista.

Ses dones totes ho són,
i resen i es mortifiquen
i fan grans oracions
pregant per sa seua fiia,
que la puguen casar enguany,
que l'any passat ja patia.

Jo també vaig patir prou,
però encontrí medecina,
que a Eivissa hi ha metges bons,
no s'ha de sortir de s'illa,
que fan grans operacions
que casi pareix mentida.

Tot ha anat prosperant molt 
sa cosa marxa i camina, 
que ja tenim camions 
a tots es pobles de s'illa, 
dos fàbriques de licors 
i una de calça i puntilla, 
i han fet un teatro nou 
que hi canten bones artistes, 
museu i joc de futbol, 
garatge de biciclistes, 
però no hi ha eleccions 
i sa gent pareix que va trista.